Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

Centrul academic BrasovUniversitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" este, din 1999, parte integranta a sistemului de învatamânt universitar brasovean, având în municipiul Brasov doua programe de studii de licenta cu profil economic: Economie si afaceri internationale si Finante si banci, cât si doua programe de studii de master: Administrarea afacerilor internationale si Management financiar-bancar. Cele patru domenii de studii sunt acreditate si sunt integrate în prezent în Facultatea de Stiinte Economice din Brasov.
Facultatea de Stiinte Economice din Brasov dispune de sediu propriu, cu o suprafata utila de peste 2000 mp, situat pe str. Bisericii Române (Operetei) nr.107, unde studentii beneficiaza de spatii moderne de învatamânt, amfiteatre, sali de curs si de seminar, laboratoare de informatica, biblioteca cu sala de lectura, club studentesc etc.


Licenta - Economie si Afaceri InternationaleProgramul de studii Economie si Afaceri Internationale asigura studentilor o cultura economica generala, o pregatire temeinica de specialitate precum si însusirea practica a deprinderilor, aptitudinilor în domeniile relatiilor economice si afacerilor internationale.
 
Licenta - Finante si BanciProgramul de studii Finante si Banci asigura studentilor o cultura economica generala, o pregatire temeinica de specialitate precum si însusirea practica a deprinderilor, aptitudinilor în domeniile financiare, bancare si contabile.

 
Master - Management Financiar BancarObiectivele programului de master sunt cunoasterea aprofundata a metodelor si tehnicilor moderne utilizate de societatile din domeniul financiar-bancar, crearea abilitatilor de comparare si de utilizare complementara a acestora si dezvoltarea capacitatii de abordare a problematicii din domeniul financiar-bancar în contexte noi, interdisciplinare.


 
Acces rapid
  Avizier

Cursuri online

Planul de învatamânt

Evenimente

Tur virtual
Link-uri utile
  UCDC Bucuresti

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |